Menu

Arbejdskulturen i Danmark

Det, der kendetegner den danske arbejdskultur, drejer sig om værdier, normer og adfærd på arbejdspladsen.

Der er en uformel arbejdskultur, og det er normalt, at man siger sin mening.

Man taler høfligt med hinanden, og det er naturligt at arbejde sammen om opgaver.