Menu

Børn i skolen

Har du børn i den skolesøgende alder skal du sikre dig, at de kommer i skole hver dag og at de har lavet deres lektier.

Det er vigtigt, at du kommer til møder på skolen, dels for at høre om, hvordan det går med dit barn, dels for at lære nogle af de andre voksne at kende.

Du kan altid henvende dig på skolen for at få hjælp, hvis du fornemmer at dit barn har problemer i skolen.

Har dit barn altid talt grønlandsk både i skolen og hjemme, kan det godt være svært at følge med i den danske undervisning. Derfor skal du vide, at det er muligt for dit barn at få modersmålsundervisning - tjek med din kommune eller spørg Det Grønlandske Hus i dit område.