Menu

Dig på Pension

For at være pensionist i Danmark skal du have fast bopæl i Danmark. Du kan ikke tage din pension fra Grønland med til Danmark.

Folkepension - førtidspension

Der er forskellige regler for, hvornår du kan få folkepension og førtidspension. Nogle kan få folkepension, når de er 65 år, andre når de er 68 år. Det kommer an på, hvornår du er født. Du skal søge om at få pension.

For at få førtidspension skal din arbejdsevne være varigt nedsat. Det er din kommune, som vurderer, om du kan få førtidspension. Du skal opfylde betingelserne for at få folke- eller førtidspension.

Økonomisk tillæg

Som folkepensionist kan du modtage forskellige typer tillæg, som kan hjælpe dig med din økonomi. Det er din kommune, som vurderer, om du kan få tillæg til din folkepension.

Netværk

De grønlandske foreninger giver dig mulighed for at møde andre grønlændere i Danmark. Mange af de grønlandske foreninger holder til i De Grønlandske Huse i Danmark.

Det koster penge
Du skal selv betale for din medicin og dit tandlægebesøg i Danmark.
Netværk
Det er godt at have et netværk, så du ikke risikerer at blive ensom i din alderdom.