Menu

Folkepension

Du kan søge om folkepension, fra du er mellem 65 og 68 år, alt afhængig af, hvornår du er født. Du kan også vælge at udskyde din folkepension.

Omkring to måneder før du når pensionsalderen, får du brev fra Udbetaling Danmark. Du skal beslutte, om du vil gå på pension eller udskyde din folkepension.

Du kan søge om folkepension over nettet. Det kræver, at du har NemID.

Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark foretager alle Statens udbetalinger til borgere.