Menu

Herberg - Varmestue

  • Herberger er et tilbud om overnatning for en enkelt nat ad gangen. Du kan også finde herberger, hvor man kan leje et værelse for en kort periode.
  • Herberger tilbyder omsorg og social kontakt.
  • Varmestuer er steder, hvor man kan købe billig mad, få et varmt bad og noget rent tøj. Der er altid nogen at tale med.

Koster det noget?

  • Beboerne skal betale for kost og logi under ophold på et forsorgshjem, herberg eller lignende

Visitering og sagsbehandlingstid

  • Den, der ønsker optagelse i et af botilbuddene kan selv henvende sig til institutionen eller blive henvist fra en offentlig myndighed. Lederen af botilbuddet afgør, om man kan blive optaget.
    Det er en forudsætning for optagelse, at der ikke er andre muligheder for hjælp.
Analyse - hjemløse på forsorgshjem og herberger
Analyse fra Social- og Indenrigsministeriet sætter fokus på brugere af forsorgshjem og herberger.
Læs mere