Menu

Fagforeninger

Ligesom i Grønland er de fleste job i Danmark baseret på overenskomster mellem arbejdsgivere og medarbejdere.

Arbejdsløshedsforsikring

Får du arbejde i Danmark, skal du som regel have en arbejdsløshedsforsikring i Danmark.