Menu

Grønlandske tolke

De Grønlandske Huse kan formidle en grønlandsk tolk.

Selvom du taler dansk i hverdagen, kan du få brug for en tolk, når du skal på kommunen, på statsamtet, hos advokaten, hos lægen eller tandlægen.

Det kan tage nogle dage at finde en tolk. Derfor er det vigtigt, at du beder om en tolk i god tid - eller lige så snart du er blevet kaldt ind til en undersøgelse eller samtale.

Undgå misforståelser

Ikke alle grønlændere behersker det danske sprog. Det betyder, at der kan opstå misforståelser, når borgeren er hos sagsbehandleren, lægen, tandlægen eller ved andre offentlige instanser.

Hvis der er tvivl om, hvorvidt en grønlandsk borger taler og forstår tilstrækkeligt dansk, bør myndighed - offentlig instans rekvirere tolkebistand.

Hvem finder tolken?

Nogle gange er det borgeren, som skal sørge for at have en tolk med til et møde. Andre gange er det myndigheden eller instansen, som skal finde en tolk.

  • Samtaler på kommunen - borger skal inden samtalen selv bede sagsbehandler om at finde en tolk.
  • Ved lægebesøg - lægen skal finde en tolk via sygesikringen.
  • Ved retshandlinger - retten finder selv en tolk.
    I straffesager har en tiltalt altid ret til en tolk.
    I civilsager skal du selv gøre opmærksom på, at du har brug for en tolk.