Menu

Vuggestue, børnehave og dagpleje

Vuggestue, dagpleje, børnehave, skovbørnehave, integreret institution, privat eller kommunalt tilbud? Der er mange flere muligheder for pasning af dit barn i Danmark, end du er vant til fra Grønland.

Det er forskelligt, hvor nemt det er at få plads til dit barn i en børnehave eller vuggestue alt efter, hvor i Danmark du skal bo. I de større byer kan der være lange ventelister. I andre byer kan du få plads med det samme. Så det er en god idé at undersøge mulighederne på forhånd.

De fleste børnehaver og pasningstilbud har hjemmesider, hvor du kan læse om deres værdier og deres hverdag. Hvis du er flyttet til Danmark, kan du måske besøge de forskellige tilbud, før du vælger, hvor dit barn skal gå.

Hvis der er lange ventelister, er det vigtigt at få dit barn skrevet op til en plads så hurtigt som muligt. Nogle kommuner kan opskrive dig på venteliste, allerede før du flytter. Læs om børnepasning på hjemmesiden til den kommune, du skal flytte til.

Du skriver dit barn op til pasning via den digitale pladsanvisning, som du kommer ind på via borger.dk. Du skal bruge NemID.

Pasningsgaranti

Der er pasningsgaranti i Danmark. Det betyder, at den danske kommune har pligt til at tilbyde dit barn et alderssvarende dagtilbud, fra barnet er 26 uger og frem til skolestart. Men det betyder ikke, at du kan få plads i den institution, du ønsker. Du kan risikere, at kommunen tilbyder jer plads i en institution, der ligger langt fra jeres hjem. Læs mere om pasningsgarantien på uvm.dk

Privat eller kommunalt

Ud over alle de kommunale institutioner, som kommunerne driver, findes der i Danmark mange private tilbud. Det kan fx være en selvejende børnehave eller en privat dagplejer. Vælger du at få dit barn passet i en privat institution eller hos en privat dagplejer, kan du få et økonomisk tilskud fra kommunen. Tilskuddets størrelse varierer fra kommune til kommune, men ofte vil det ikke være dyrere at vælge et privat tilbud.

På kommunens hjemmeside kan du finde en liste over de private institutioner, som kommunen har godkendt. Leder du efter privat dagpleje, kan det være en god idé at spørge på Facebook, hvis der er en lokal Facebook-gruppe.

Betaling

Prisen for daginstitutioner og pasningsordninger varierer fra kommune til kommune.

Har du flere børn i dagtilbud, fritidshjem, SFO eller privat pasning har du ret til søskendetilskud. Det betyder, at du kun skal betale fuld pris for den dyreste plads, og kun halv takst for de øvrige.

Søskendetilskuddet bliver automatisk fratrukket, så du behøver ikke foretage dig noget for at få søskendetilskud.

Hvis din indtægt er meget lille, kan du søge om helt eller delvis friplads. Læs om det på borger.dk

Vær deltagende
Der kan være mange møder og arrangementer i dit barns institution. Både forældremøder, samtaler og sociale arrangementer som fastelavn og aktivitetsdage. Det er en god idé at prioritere at møde op. Det er en god anledning til at komme i snak med andre forældre og få en god fornemmelse for dit barns hverdag.