Menu

Grønlandske gudstjenester

I Danmark er der to grønlandske præster.

  • Præst Jens-Kristian Kleist, som er ansat af Grønlands Hjemmestyre.
  • Oline Berthelsen, som er ansat af Kirkeministeriet i Danmark for at betjene fastboende grønlændere i Danmark. 

Efter aftale og behov bliver der afholdt grønlandske gudstjenester mange steder i Danmark.

Hele Danmark

Oline Berthelsen afholder dåb, konfirmationer, vielser, bisættelser/ begravelser i hele Danmark, samt 3 årlige gudstjenester i samarbejde med de stedlige Grønlandske Foreninger i:

  • Vor Frue Kirke i Aarhus,
  • Thomas Kingos Kirke i Odense,
  • Vor Frue Kirke i Vordingborg,
  • Zions Kirke i Esbjerg
  • Hans Egedes Kirke i Aalborg.

Specielt for København

Den første søndag i måneden kl. 14:00 (undtagen juni og juli) er der gudstjenester på grønlandsk i Helligåndskirken på Strøget i København.
Der bliver også afholdt gudstjenester på grønlandsk i forbindelse med højtiderne.

Kirkekaffe

Efter gudstjenesterne holder de forskellige foreninger kirkekaffe i Det Grønlandske Hus.

Når du klikker på præstens navn, åbner dit mailsystem.