Menu

Økonomisk støtte - Offentlig hjælp

Økonomisk støtte

Du har mulighed for at søge om økonomisk støtte, når du bor i Danmark. Du skal opfylde nogle bestemmelser for at få tildelt den økonomiske støtte.

Ligesom i Grønland får du også børneydelser i Danmark.

Alle får folkepension, når de har nået folkepensionsalderen.

Offentlig hjælp

Har du en førtidspension i Grønland, følger den ikke med til Danmark.

I Danmark kan du miste din kontanthjælp, hvis du ikke tager det arbejde, du får tilbudt.

Specielt for uddannelsessøgende

Du har mulighed for at søge uddannelsesstøtte både fra Grønland og Danmark.
Husk at du kommer ind under dobbeltbeskatningsreglerne.