Menu

Børneopdragelse

Der er forskel på grønlandsk og dansk børneopdragelse. Når du kommer til Danmark, skal du være opmærksom på, at der er et andet fokus på børneopdragelse.

I Danmark bliver fire gange så mange grønlandske børn som danske børn anbragt uden for hjemmet.

Den grønlandske opdragelse kan godt give anledning til bekymring hos de offentlige myndigheder i Danmark. Derfor laver man indsatser for børnefamilierne fra Grønland.

Foreningen Grønlandske Børn arbejder aktivt for at give grønlandske børn i Danmark et godt liv.