Menu

Sproglige udfordringer

Dansk kan volde problemer og det er vigtigt at forstå, at man skal kunne dansk, når man skal begå sig i Danmark.

Det offentlige henvender sig i De Grønlandske Huse for at få hjælp til oversættelse/tolkning.

Eksempel på sprogforvirring

"Skal du ikke have honning i teen?"
En grønlænder vil svare JA (ja, jeg skal ikke have honning i teen) - En dansker vil svare NEJ (nej, jeg skal ikke have honning i teen).

De Grønlandske Huse får ofte besøg af folk, som

  • ikke forstår de breve, som de modtager fra det offentlige eller fra arbejdsgivere.
  • føler at de ikke kan gå ned på jobcentret, fordi de ikke taler dansk.
  • føler at de ikke taler godt nok dansk.
  • har det dårligt og egentlig har behov for psykisk hjælp.

Studerende

Mange ønsker en videreuddannelse og er nødt til at vælge Danmark, da uddannelsen der er gratis til forskel fra uddannelsen i andre lande.

Selv om du er genert og tilbageholdende er du nødt til - på dansk - at være i stand til at sige din mening og fortælle om dine tanker i diskussioner - også selvom du er enig i det, en anden allerede har sagt. Hvis du ikke giver dig til kende i det danske uddannelsessystem, kan du meget hurtigt falde igennem uddannelsessystemet. Diskussioner kan ofte foregå meget hurtigt, og det kan være svært at følge med. Derfor er det så vigtigt at kunne tale og forstå dansk.

Ægtefæller

Ægtefæller, hvor begge ikke er så gode til dansk, kan have svært ved at falde til i Danmark.

Mange blandede dansk-grønlandske par har en indbyrdes sprogforståelse, som ikke virker uden for husets 4 vægge. Det betyder, at den person, som ikke er dansk, vil få svært ved at begå sig i det danske samfund. Dette kan meget hurtigt resultere i ensomhed.

Voksne og Børn

Børnene, som er i institutioner eller skolesøgende, bliver gode til at tale dansk og det kan ende med, at der kommer en sprogkløft mellem forældre og børn.

God idé
Tag et dansk-kursus for at være forberedt på sprogudfordringerne.