Menu

Uddannelse i Danmark

I Danmark er der mange forskellige uddannelser. Find ud af, hvilke krav der bliver stillet for at blive optaget på den uddannelse, du ønsker.

Vil du på en videregående uddannelse i Danmark, så har Grønlands Selvstyre en særordning om optagelse af ansøgere fra Grønland. Du skal opfylde bestemte betingelser for at komme ind under særordningen. Særordningen kan kun bruges én gang.

Har du en ægtefælle eller samlever og eventuelt børn, skal I beslutte, om du skal rejse alene, eller om familien skal med til Danmark.

"Viljen skal være din styrke"

Det er vigtigt, at du forbereder dig godt, inden du flytter til Danmark. Se og hør hvad grønlandske studerende i Danmark siger om deres oplevelser.