Menu

Søg Lejebolig - boligselskab

Ønsker du at bo i en almennyttig lejebolig, skal du sørge for at blive skrevet op på ventelisten til boligen. Der kan være flere års ventetid på en almen bolig, især i de større byer. Du finder de fleste ledige boliger på internettet.

Lejeloven

Når du lejer en bolig i Danmark, skal du være opmærksom på, at lejekontrakten skal være i overensstemmelse med lejeloven. Lejeloven beskriver dine rettigheder og pligter, som lejer.

Indboforsikring

Når du lejer en lejlighed er det en god idé, at tegne en indboforsikring, som dækker skader, der er opstået på grund af uheld, brand, tyveri og røveri.

Boligstøtte

Du kan søge om boligstøtte ved Udbetaling Danmark, hvis din bolig er en lejebolig og har eget køkken eller køkkenniche og afløb.

Beboerindskud

Du kan søge om beboerindskudslån i den kommune, som du flytter til, hvis boligen er tilbudt af en boligforening.

Find Forsikring
Læs om hvad og hvem en indboforsikring dækker, og hvilke tilvalgsforsikringer du vil have mulighed for at tegne.
Læs mere
Boligstøtte
På Borger.dk kan du læse om boligsikring og beregne, hvor meget du kan få.
Læs mere