Menu

Når du skal på uddannelse

Når du skal på uddannelse i Danmark, er der papirer, du skal være specielt opmærksom på at have med.

Krævet dokumentation, som skal med din ansøgning

  • Navneattest/dåbsattest for dig selv og evt. samlever eller vielsesattest
  • Historisk bopælsattest
  • Eksamensbevis eller karakterblad og evt. egnethedserklæring
  • Dispensationsansøgning
  • Kopi af ansøgning til uddannelsesinstitutionen

Har du børn - så husk også

  • Dåbsattest- eller fødselsattest for hvert barn
  • Faderskabserklæring
  • Eventuelt bidragsresolution

Historisk bopælsattest

Du skal bruge en historisk bopælsattest, som viser, hvor du har boet hele dit liv.

Har du NemID, kan du bestille din historiske bopælsattest. På siden vælger du "Se de oplysninger, der er registreret om dig i CPR." og klikke på Start.

Har du ikke NemID, skal du henvende dig personligt til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor. Det eneste, du skal huske, er dit cpr. nummer. Du får din historiske bopælsattesten udleveret, når den er klar til dig.

Adresseændring undervejs

Er du på uddannelse i Danmark og får du særydelser og/eller uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre, har du pligt til at meddele Det Grønlandske Hus, som du er tilknyttet, hvis du flytter adresse eller får en ny e-mail adresse. Størstedelen af kommunikationen fra husene foregår via mail, så hvis du ikke meddeler en ændring af adresse, får du måske ikke den særydelse, som du er berettiget til.