Menu

Søge uddannelse i Danmark

Ønsker du en uddannelse i Danmark, skal du selv søge dig optaget på Optagelse.dk. Du skal bruge NemID for at søge. Har du ikke NemID, skal du bestille NemID.

Lån - Støtte og Bolig

Ud over at søge dig optaget på en uddannelse skal du have styr på blandt andet lån og støtte samt bolig. Det er vigtigt at vedlægge den krævede dokumentation.

Har du din familie med på en videregående uddannelse, må du også tænke på, hvilket liv din ægtefælle/samlever og dine børn skal have i Danmark.

Tilknytningsregler for at få uddannelsesstøtte

Uddannelsesstøtte til uddannelser udenfor Grønland (herunder Danmark) kræver:

  • at du bor i Grønland og har boet i Grønland mindst 5 år på ansøgningstidspunktet.
  • at du har boet fast i Grønland i sammenlagt 10 år og kun har boet udenfor Grønland i 3 år efter du er fyldt 18 år, medmindre opholdet er dokumenteret som uddannelsesophold.

Dobbeltbeskatning - hvis du får støtte fra Grønland

Grønlandske studerende er omfattet af en såkaldt dobbeltbeskatnings-aftale mellem de danske og de grønlandske skattemyndigheder.
Det betyder blandt andet, at uddannelsesstøtten fra Grønland er skattepligtig i Grønland. Herudover er der et særligt ”studenterfradrag”, som du kan gøre brug af under dit studium i Danmark.

Lovgivning om uddannelse
Læs om skattevejledning, bekendtgørelser, landstingsforordninger og love, som gælder for grønlandske studerende i Danmark. Du skal vide, at du hører under dobbeltbeskatningsloven.
Læs mere
Bemærk
Uddannelsesophold i Danmark, bliver ikke betragtet som bopæl udenfor Grønland.