Menu

Særlige tilskud fra Grønlands Selvstyre

For at få særlige tilskud/særydelser skal du på ansøgningstidspunktet være godkendt til uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre. Du skal også modtage stipendium fra Grønlands Selvstyre eller Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Som grønlandsk studerende kan du få særlige tilskud fra Grønlands Selvstyre, hvis du opfylder tilknytningsbestemmelserne. Disse særlige tilskud bliver også kaldt særydelser, og de omfatter:

  • Frirejser
  • Dækning af udgifter til lægeordineret behandling, såsom psykolog, fysioterapeut og kiropraktor
  • Dækning af lægeordinerede medicinudgifter og behandling til lægelig dokumenteret kronisk sygdom
  • Dækning af udgifter til akut tandbehandling efter godkendelse
  • Deltagerudgift i forbindelse med grønlandskundervisning og nødvendig ekstraundervisning
  • Udlæg af indkvarteringsudgifter i forbindelse med påbegyndelse, afbrydelse eller afslutning op til 3 uger
  • Tilskud til bøger ved de videregående uddannelser
  • Engangslån

 

Lovgivning
Uddannelsesstøtten er reguleret ved en overordnet inatsisartutlov og en heraf følgende bekendtgørelse.
Læs mere