Menu

Dansk SU

Når du bliver optaget på en uddannelse i Danmark, skal du søge dansk SU. SU står for Statens Uddannelsesstøtte.

Du kan finde vejledning og oplysninger på su.dk. Her kan du blandt andet læse om, hvad SU er, og hvilke betingelser der er for at få SU.

Selv om du får dansk SU, kan du søge om særydelser fra Grønlands Selvstyre. Det dækker fx feriefrirejse og bogtillæg.

Vær opmærksom på, at du skal forskudsregistrere din indkomst hos Skat hvert år for at kunne få SU. Tal evt. med uddannelsesvejlederne i De Grønlandske Huse om det eller læs mere på groenlandskehus.dk

Når du er grønlandsk studerende i Danmark, gælder dobbeltbeskatningsaftalen mellem Grønland og Danmark for dig. Det betyder, at du kan tjene et højere beløb end andre studerende i Danmark, før du skal betale skat af din indkomst.

Hvis du ikke kan få dansk SU

Hvis du ikke er berettiget til dansk SU, kan du søge om stipendium fra Grønlands Selvstyre. I så fald skal du henvende dig til uddannelsesvejlederne i Det Grønlandske Hus, som du bliver tilknyttet.