Menu

Boligløs eller hjemløs

Der er boligløse og hjemløse mange steder i Danmark, især i de større byer.

Måske mangler du et sted at bo eller har brug for noget vejledning, så du kan komme videre i livet. Mange kommuner har tilbud til hjemløse. Se i kassen til højre, hvad de største kommuner tilbyder.

Mange steder i landet er der desuden indsatser målrettet udsatte grønlændere. Der er fx Kofoeds Skole i København, som driver mødestedet Naapiffik og bostedet Miteq for grønlandske kvinder. I Aarhus finder du også et værested ved navn Naapiffik, som drives af Kirkens Korshær sammen med Aarhus Kommune. I Aalborg er der værestedet Tamatta i Det Grønlandske Hus samt forskellige tilbud under Kofoeds Skole.

Reden, som er et tilbud til kvinder, som er rusmiddelbrugere eller i prostitution, findes i København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Læs mere om tilbuddene til hjemløse i Danmark på sullissivik.gl

 

Vigtigt: Afmeld din adresse i Grønland
Alting i Danmark bliver meget nemmere, hvis du afmelder din adresse i Grønland, før du flytter. Det gør du på kommunens borgerservice, hvor du udfylder en flytte-blanket. I feltet "Flytter til - Adresse" kan du skrive "Uden fast bopæl".
SAND
Sand er de hjemløses landsorganisation.
Læs mere