Menu

Grønlandske tolke

Når der tales fagsprog, kan der let opstå misforståelser. Du kan få brug for en tolk, fx når du skal på kommunen, til advokat, læge eller tandlæge.

Nogle gange er det dig selv, som skal sørge for at have en tolk med til et møde. Andre gange er det myndigheden eller instansen, som skal finde en tolk.

De Grønlandske Huse kan formidle en grønlandsk tolk.

Det kan tage nogle dage at finde en tolk. Derfor er det vigtigt, at du beder om en tolk i god tid - eller lige så snart, du er blevet kaldt ind til en undersøgelse eller samtale.

Hvem finder tolken?

Samtaler på kommunen - borgeren skal inden samtalen selv bede sagsbehandler om at finde en tolk.

Ved lægebesøg - lægen skal finde en tolk via sygesikringen.

Ved retshandlinger - retten finder selv en tolk.

I straffesager har en tiltalt altid ret til en tolk.

I civilsager skal du selv gøre opmærksom på, at du har brug for en tolk.