Menu

Pensionist i Danmark

For at være pensionist i Danmark skal du have fast bopæl i Danmark. Får du alderspension i Grønland, når du flytter, vil du overgå til folkepension, når du flytter til Danmark.

Der er forskellige regler for, hvornår du kan få folkepension. Nogle kan få folkepension, når de er 65 år, andre når de er 68 år. Det kommer an på, hvornår du er født. Du skal søge om at få folkepension i Danmark. Læs mere om det her.

Som folkepensionist kan du modtage forskellige typer tillæg, som kan hjælpe dig med din økonomi. Det er din kommune, som vurderer, om du kan få tillæg til din folkepension.

Der findes mange grønlandske foreninger i Danmark, og de fire Grønlandske Huse har mange spændende arrangementer, som du kan deltage i. Der findes også en grønlandsk besøgstjeneste for ældre.

Husk
Du skal selv betale for din medicin og dine tandlægebesøg i Danmark.
Netværk
Det er godt at have et netværk, så du ikke risikerer at blive ensom i din alderdom.