Menu

Studerende i Danmark

Er du på uddannelse i Danmark, vil du være tilknyttet Det Grønlandske Hus, som ligger nærmest dit uddannelsessted. Som studerende kan du altid søge råd og vejledning hos din uddannelsesvejleder, uanset om det gælder spørgsmål vedrørende din uddannelse eller sociale, praktiske eller personlige spørgsmål.

De Grønlandske Hus i København varetager administrationen af de grønlandske uddannelsesstøtteregler på vegne af Grønlands Selvstyre, hvilket også betyder, at det er de Grønlandske Huse der administrerer din ferie-frirejse ordning.

De Grønlandske Huse i Danmark har udarbejdet pjecen "Check-In", som indeholder alt du har brug for at vide. Find den her.

Tilbud til studerende

Der er flere tilbud målrettet grønlandske unge i Danmark.

Café ILIK i København er et mødested for unge, der har åbent to gange om ugen. 

Avalak er en landsforening for grønlandske studerende i Danmark. Avalak har lokalafdelinger i de større byer, og det kan være både hyggeligt og spændende at engagere sig i foreningens arbejde.

Pakkut og Periarfissat er to tilbud til grønlandske studerende, som drives af De Grønlandske Huse.


Hvis du har brug for hjælp, kan du overveje at få et mentorforløb. Både Det Grønlandske Hus i København, Aarhus og Odense har mentorordninger.