Menu

Dokumenterne - når du skal på uddannelse

Når du skal på uddannelse i Danmark, er der papirer, du skal være specielt opmærksom på at have med.

Krævet dokumentation, som skal sendes med din ansøgning:

• Navneattest/dåbsattest for dig selv og evt. samlever eller vielsesattest

• Historisk bopælsattest

• Eksamensbevis eller karakterblad og evt. egnethedserklæring

• Dispensationsansøgning

• Kopi af ansøgning til uddannelsesinstitutionen

Har du børn - så husk også:

• Dåbsattest- eller fødselsattest for hvert barn

• Faderskabserklæring

• Eventuelt bidragsresolution

Historisk bopælsattest

Du skal bruge en historisk bopælsattest, som viser, hvor du har boet hele dit liv.

Du kan hente den på Det Centrale Personregister

Har du ikke NemID, skal du henvende dig personligt til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor. Det eneste, du skal huske, er dit CPR-nummer.

Adresseændringer

Er du på uddannelse i Danmark og får du særydelser og/eller uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre, har du pligt til at meddele Det Grønlandske Hus, som du er tilknyttet, hvis du flytter adresse eller får en ny mailadresse. Størstedelen af kommunikationen fra husene foregår via mail, så hvis du ikke meddeler en ændring af adresse, får du måske ikke den særydelse, som du er berettiget til.