Menu

Folkepension

Har du nået pensionsalderen, kan du i Danmark få udbetalt din folkepension. 

Der er forskellige regler for, hvornår du kan få tilkendt folkepension i Danmark. Nogen kan få folkepension, når de er 65 år, andre når de er 68 år. Det kommer an på, hvornår du er født. Se på borger.dk, hvornår du har ret til folkepension.

Hvis du får alderspension i Grønland, kan du ikke tage din pension med, når du flytter til Danmark. Med andre ord stopper din alderspension ved månedens udgang, når du flytter til Danmark. Til gengæld kan du søge folkepension i Danmark. Den skal du søge om, så snart du ankommer til Danmark, hvis du opfylder betingelserne. Du kan kun søge folkepension, hvis du har adresse i Danmark. Du skal derfor huske at melde din flytning til myndighederne.

Du kan søge et halvt år inden, du har ret til folkepension. Det har du ret til fra den 1. i måneden, efter du når folkepensionsalderen. Det kræver NemID at søge om folkepension. Søg om folkepension på borger.dk.

Økonomiske tillæg

Som folkepensionist kan du modtage forskellige typer tillæg, som kan hjælpe dig med din økonomi, fx til varme, tandpleje og medicin. Du søger om de forskellige tillæg på borger.dk.

Læs mere om folkepension på borger.dk.