Menu

Grønlandsk uddannelsesstøtte

Normalt er det ikke nødvendigt at søge om grønlandsk uddannelsesstøtte i Danmark, da du kan få dansk SU til de fleste danske uddannelser. Men til nogle uddannelser i Danmark kan det være en god idé at søge om grønlandsk uddannelsesstøtte. Det gælder som regel uddannelser på særlige vilkår eller for unge under 20 år.

Uddannelsesstøtte til uddannelser udenfor Grønland (herunder Danmark) kræver:

• at du bor i Grønland og har boet i Grønland mindst 5 år på ansøgningstidspunktet.

• at du har boet fast i Grønland i sammenlagt 10 år og kun har boet udenfor Grønland i 3 år, efter du er fyldt 18 år, medmindre opholdet er dokumenteret som uddannelsesophold.

Uddannelsesstøtten fra Grønland er skattepligtig i Grønland. Læs mere om skattereglerne i Selvstyrets vejledning om beskatning af grønlandske uddannelsessøgende (PDF)

Læs mere om grønlandsk uddannelsesstøtte på sullissivik.gl.