Menu

Opsig din lejebolig i Grønland

Der er normalt en måneds opsigelse på lejebolig. Når du skal flytte til Danmark fra Grønland, skal du huske at opsige din lejebolig inden den 1. i en måned, ellers skal du til at betale en ekstra måneds husleje.

Du skal meddele, om du selv sørger for at sætte boligen – eller dele af boligen - i stand, - eller om boligselskabet skal stå for istandsættelsen. Når du er klar til det, skal din bolig synes af en inspektør fra dit boligselskab.

Vær opmærksom på, at udgifter til at sætte din bolig i stand bliver trukket fra dit depositum. Hvis der er penge tilbage, bliver de sat ind på din konto. Hvis beløbet til istandsættelse er større end depositummet, vil du få en regning på restbeløbet.

Du skal huske at afmelde dine el-, vand- og varmemålere, så du ikke kommer til at betale for forbruget, efter at du er flyttet. Når du opsiger din bolig, får du udleveret en blanket, som du skal udfylde, underskrive og sende eller aflevere til Nukissiorfiit.

Har du betalt for meget aconto vil det overskydende beløbet blive indbetalt på din bankkonto.

Hvis du har opsagt din lejebolig, skal du begynde forfra i boligkøen, hvis du vender tilbage til Grønland.

HUSK
Du skal huske at opgive din nye adresse til INI, når du flytter.