Menu

Arbejdskulturen


Arbejdsmarkedet i Danmark fungerer lidt anderledes end i Grønland. Arbejdsugen er på 37 timer, og de fleste arbejdspladser har en vis grad af fleks-ordninger i forhold til mødetiderne.

Arbejdskulturen på de fleste danske arbejdspladser er uformel. Ledelsesstrukturen er som regel flad – det er normalt, at man tager spørgsmål op med sin leder. Tonen er professionel, men også afslappet og uformel.

Det er naturligt at arbejde sammen om opgaver, og der holdes ofte mange møder, hvor alle tilkendegiver deres meninger.

I disse film fortæller grønlændere, som er flyttet til Danmark, om de kulturforskelle, de har oplevet.
Kortfilm produceret af Foreningen Grønlandske Børn og MKSQ Media

Danskkurser
Her kan du tage et danskkursus, hvis du gerne vil blive bedre til dansk.
Læs mere
Læs mere
Læs mere om dansk arbejdskultur på 3F’s hjemmeside.
Læs mere