Menu

Hvis du ikke finder job

Er du arbejdsløs i Danmark, skal du melde dig som ledig i jobcentret i din kommune. Du finder dit jobcenter på jobnet.dk. På denne side på Jobnet kan du læse mere om, hvordan du melder dig ledig. Du skal blandt andet udfylde dit CV. Læs mere om hvordan her

I Danmark er der fokus på, at alle kommer i arbejde. Jobcentret vurderer, om du er jobparat eller aktivitetsparat. Der er forskellige pligter og krav til dig, alt efter om du er jobparat eller aktivitetsparat.

I Jobcentret kan du:

• til- og afmelde dig som ledig

• blive indkaldt til samtaler om formidling af job og kontaktforløb

• få lavet en jobplan

Er du medlem af en a-kasse, kan du få udbetalt dagpenge. Er du ikke medlem af en a-kasse, kan du søge om kontanthjælp. Du skal opfylde kravene fra jobcentret for at få udbetalt arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp.

Husk
Hvis du har meldt dig ledig i jobcentret, skal du søge mindst to job om ugen - og du skal registrere, hvilke job du har søgt på jobnet.dk