Menu

Efterskoler

Danmark har mange efterskoler fordelt over hele landet, som tilbyder et eller flere af de sidste år i grundskolen. Eleverne bor på efterskolen, og for de fleste elever er det et år, hvor man udvikler sig både fagligt og personligt.

Der er tre typer efterskoleelever fra Grønland:

• Elever, der får Selvstyre-tilskud via Uddannelsesstyrelsen.

• Elever, hvor forældrene selv betaler.

• Elever, hvor hjemkommunen betaler (de sociale myndigheder).

Kontaktfamilien

For at modtage tilskud fra Selvstyret, er det et krav, at barnet har en kontaktfamilie. Kontaktfamilien skal fungere som forældrenes forlængede arm, og skal bl.a. have eleven boende, når skolen har lukket i weekender og ferier, eller hvis eleven bliver syg. Kontaktfamilien forventes også at deltage i forældrearrangementer på efterskolen.

Find den rigtige efterskole

Det er vigtigt, at I vælger en efterskole, der passer til barnets behov og interesser.

Efterskolerne er inddelt i kategorierne: Almen, ordblindeefterskole og specialefterskole, og derudover har de forskellige specialer, som f.eks. idrætsefterskoler.

efterskolerne.dk kan du finde information om alle godkendte efterskoler i Danmark.

Læs på skolens hjemmeside om dens værdigrundlag. Det beskriver, hvilke emner eller temaer, der bliver lagt vægt på i undervisningen. Det fortæller også om, hvilket syn på livet skolen har.

De fleste efterskoler holder infodage og viser rundt på skolen. Har I ikke mulighed for at tage til Danmark for at besøge skoler, kan I kontakte skolerne og spørge om de kan lave en online fremvisning.

Når I har valgt en efterskole, skal I via efterskolens hjemmeside søge om optagelse. I skal desuden sende en ansøgning for at søge Selvstyret om tilskud, samt udfylde en kontaktfamilieformular. Læs mere her.  Hvis I har spørgsmål, kontakt efterskole-konsulenterne i Uddannelsesstyrelsens Efterskoleadministration på tlf. +299 34 50 00 og mail efterskole@nanoq.gl.

Tilskud til efterskoleophold

Selvstyret giver tilskud til efterskoleophold i Danmark. Tilskuddet dækker også udgifterne til rejsen til og fra efterskolen. Læs mere om, hvordan man søger tilskud på sullissivik.gl.

Uddannelsesstyrelsen sørger for betaling af tilskuddet til skolerne. Al henvendelse om økonomi skal derfor ske enten til Uddannelsesstyrelsen eller til forældrene/kontaktfamilien.

Rejsen

Uddannelsesstyrelsen kan hjælpe med at arrangere rejsen til Danmark og hjem igen.

Når eleverne lander i Københavns Lufthavn, står medarbejdere fra De Grønlandske Huse klar til at modtage dem og få dem videre til deres kontaktfamilier.

Ekstra undervisning og særlige behov

Efterskolen kan tilbyde ekstra undervisning, undervisning i dansk som andetsprog og der kan ydes støtte for elever med behov for en særlig pædagogisk indsats.

Hvis barnet har brug for noget af dette, bør det aftales med efterskolen inden skoleåret starter. På den måde kan efterskolen have den støttende undervisning klar allerede fra start.

Læs mere om efterskoler i Danmark på sullissivik.gl.

BEMÆRK
Mange efterskoler i Danmark er meget efterspurgte. Derfor skal man søge om optagelse i god tid. Gerne 1-2 år i forvejen. Læs om de forskellige skoler på efterskolerne.dk.
Læs mere