Menu

Særordningen

Som uddannelsessøgende på en videregående uddannelse internt link har du mulighed for at søge om optagelse via særordningen.

Særordningen garanterer dig optagelse på en række uddannelser, hvis du har mindst 6 i gennemsnit på din adgangsgivende eksamen og i øvrigt opfylder uddannelsens eventuelle krav til bestemte faglige niveauer.

Vær opmærksom på, at visse uddannelser ikke er omfattet af særordningen. Kontakt en uddannelsesvejleder i Det Grønlandske Hus, hvis du er i tvivl.

Læs mere om særordningen på optagelse.dk.