Menu

Barsel

Får du barn i Danmark, eller rejser du til Danmark med et spædbarn, skal du sætte dig ind i reglerne for barselsorlov. De er anderledes i Danmark end i Grønland.

I Danmark har alle gravide ret til fire ugers orlov før fødslen og derefter 14 ugers barselsorlov. Fædre har ret til to ugers fædreorlov, som de skal holde i løbet af de første 14 uger efter fødslen. Efter de første 14 ugers barselsorlov har hver af forældrene ret til at holde forældreorlov i op til 32 uger.

Hvis du er i arbejde eller berettiget til at få dagpenge, kan du få barselsdagpenge under din barsel. Hvis du er på kontanthjælp, kan du ikke få barselsdagpenge, men vil fortsætte med at få kontanthjælp.

Læs mere om reglerne for barselsorlov på borger.dk. Det er også her du skal søge om barselsdagpenge. Du skal bruge NemID.