Menu

Fritidsordning og klub

Skolefritidsordning (SFO) og fritidshjem

Fra 0. til 3. klasse kan dit barn gå i SFO eller fritidshjem udenfor skoletiden.

Skolefritidsordningen er knyttet til den skole, dit barn går på, mens et fritidshjem er et dagtilbud under skolen. Som regel har SFO’en eller fritidshjemmet åbent nogle timer om morgenen inden skolestart, og igen om eftermiddagen fra dit barn har fri fra skolen.

Læs mere om fritidsordninger på borger.dk, og søg på din kommunes hjemmeside for at finde de konkrete tilbud der.

Du skriver dit barn op til SFO eller fritidshjem via den digitale pladsanvisning, som du kommer ind på via borger.dk. Du skal bruge NemID.

Fritids-og ungdomsklub

Klubberne er et tilbud til de større børn. Fritidsklub er for de 10-11-årige. Juniorklub er for de 12-14-årige, og ungdomsklub for de 14-18-årige. Ungdomsklubberne er åbne om aftenen, mens fritidsklubberne og juniorklubbene er åbne om eftermiddagen efter skoletid.

Klubberne er ikke et pasningstilbud, men tilbyder sjove og spændende fritidsaktiviteter.

Læs mere om fritidsklubber på borger.dk, og søg på din kommunes hjemmeside for at finde de konkrete tilbud der. 

Du skriver dit barn op til fritidsklub via den digitale pladsanvisning, som du kommer ind på via borger.dk. Du skal bruge NemID.

Betaling

Prisen for at gå i SFO, fritidshjem og fritidsklub varierer fra kommune til kommune.

Har du flere børn i dagtilbud, fritidshjem, SFO eller privat pasning har du ret til søskendetilskud. Det betyder, at du kun skal betale fuld pris for den dyreste plads, og kun halv takst for de øvrige.

Søskendetilskuddet bliver automatisk fratrukket, så du behøver ikke foretage dig noget for at få søskendetilskud.

Hvis din indtægt er meget lille, kan du søge om helt eller delvis friplads. Læs om det på borger.dk.