Menu

Videregående uddannelser

En videregående uddannelse er en uddannelse, som bygger oven på en gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse. De varer normalt mellem 2 og 6 år. Der findes både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser.

Videregående uddannelser er fx bacheloruddannelser, professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser, kunstneriske uddannelser eller maritime uddannelser. Du kan både søge ind på dansksprogede og engelsksprogede uddannelser.

Søger du ind på en videregående uddannelse, er det meget vigtigt, at du overholder tidsfristerne for ansøgning.

Ansøgningsfristen er afhængig af, om du søger ind på kvote 1 eller kvote 2. Du kan også vælge at søge ind via særordningen.